Quy định và hình thức thanh toán

THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG PHONG THỦY TRƯỜNG THỌ

Địa chỉ: Số 531 – đường Quang Trung, phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 090 191 86 68

Phong Thủy Trường Thọ

Địa chỉ: Showroom: 106 Lê Đại Hành, TP. Quảng Ngãi

Số điện thoại: 090 191 86 68

E-Mail: daphongthuytruongtho@gmail.com

090 191 86 68